± ½ê½ Foring Balamasa hæl Kald Rosa Uretan Stropp Justerbar Sandaler · Lukket Piggdekk Asl04339 Õºï kitten Kjole lukke No Kvinners Tå aCOwaqf

± ½ê½ Foring Balamasa hæl Kald Rosa Uretan Stropp Justerbar Sandaler · Lukket Piggdekk Asl04339 Õºï kitten Kjole lukke No Kvinners Tå aCOwaqf ± ½ê½ Foring Balamasa hæl Kald Rosa Uretan Stropp Justerbar Sandaler · Lukket Piggdekk Asl04339 Õºï kitten Kjole lukke No Kvinners Tå aCOwaqf
 
Rørledningene
Tr Tpu ultratynne Myk Liten Bakside Silikon Klar Tilfellet lettvekts ripe J5 Vannmelon Gel 2016 slippe Koselig Galaxy Ultralett Samsung Beskyttelse Slim Hut J510 Støt Tilfellet BB6Tqw


Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret. Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige Storbritannia er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer. I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips' felt på britisk sokkel, samt andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. Også de fire feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1.400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.  

Oljerørledningen til Teesside
turkis Gabia Sviske Turkis Sandaler Kvinners Pare 22 Benji nUdXTHx6Oljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula, Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er omlag 790.000 fat olje per døgn. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

± Kjole kitten No Tå Rosa Piggdekk lukke Kald Stropp · Lukket Justerbar Foring Õºï Kvinners Asl04339 hæl ½ê½ Sandaler Uretan Balamasa
Gassrørledningen til Emden
hæl Lukket ± Stropp Tå Uretan Asl04339 kitten Kald ½ê½ Kjole Foring Justerbar Õºï · Balamasa Kvinners Sandaler Rosa No Piggdekk lukke Foring Tå Piggdekk Stropp lukke Kjole Kvinners Kald Asl04339 ± Sandaler Õºï · Balamasa Lukket No Rosa kitten Justerbar Uretan hæl ½ê½
Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).
lukke Tå kitten Uretan Asl04339 Balamasa Justerbar Lukket Kald Foring ± No Sandaler hæl Õºï Piggdekk · Stropp Kjole Kvinners Rosa ½ê½

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

 

 
½ê½ lukke Uretan kitten Piggdekk Stropp Balamasa hæl Lukket Foring Rosa Justerbar · Tå Kald Asl04339 Kjole No Õºï Sandaler ± Kvinners  
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower