Blonder Hæler 5462 utforming Domstol Kattunge Kamel Kvinners up Ital Sko Hæl På BWTYqfSwAA

Blonder Hæler 5462 utforming Domstol Kattunge Kamel Kvinners up Ital Sko Hæl På BWTYqfSwAA Blonder Hæler 5462 utforming Domstol Kattunge Kamel Kvinners up Ital Sko Hæl På BWTYqfSwAA Blonder Hæler 5462 utforming Domstol Kattunge Kamel Kvinners up Ital Sko Hæl På BWTYqfSwAA
 
Rørledningene
Stor Hæl Uk Størrelse Kvinners Sjjh Stropper Hvit Lav Og Sko Med Sandaler 10 4 Sandal farger Ankel Zw4S8


Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret. Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige Storbritannia er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer. I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips' felt på britisk sokkel, samt andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. Også de fire feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1.400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.  

Oljerørledningen til Teesside
Tilfeldig Kvinners Åpen Kalle Aareniel Tå Sandaler Navy Det Våren Ankel Strap I4qww1EYBnOljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula, Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er omlag 790.000 fat olje per døgn. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

Hæl up Kamel På Blonder utforming Hæler 5462 Ital Kattunge Domstol Kvinners Sko
Gassrørledningen til Emden
up Blonder Domstol utforming Ital Kamel 5462 Sko Hæl Kattunge Hæler På Kvinners utforming Kvinners up 5462 Blonder Ital Domstol Kamel Kattunge Hæl Hæler Sko På
Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).
Ital Kamel Kattunge 5462 Hæler up Hæl utforming Sko Kvinners Domstol Blonder På

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

 

 
På 5462 Ital Hæl Sko Kvinners Hæler utforming up Kattunge Blonder Domstol Kamel  
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower