I Bordeaux Peduline Med 37 Café Noir Abrasived Lfd9201736370 Firma 1736 qZxBwXtYn I Bordeaux Peduline Med 37 Café Noir Abrasived Lfd9201736370 Firma 1736 qZxBwXtYn I Bordeaux Peduline Med 37 Café Noir Abrasived Lfd9201736370 Firma 1736 qZxBwXtYn
Sommer Tå Walking Klippet Bohemsk Hgdr For Flip Beach Flops Stil Hvit Thongs Flate Sko Ferie Kvinners Sandaler Casual xqwXtf

I Bordeaux Peduline Med 37 Café Noir Abrasived Lfd9201736370 Firma 1736 qZxBwXtYn

Abrasived Noir Peduline I Med Bordeaux Café 1736 Lfd9201736370 Firma 37 4.6.2 Skade på undervanns rørledning

Gassutstrømming fra en ødelagt olje- eller gassrørledning kan føre til eksplosjon, tap av et fartøys oppdrift, alvorlig forurensning og annet alvorlig tap. Sjøfarende bes derfor avstå fra oppankring nær en olje- eller gassrørledning.

Rørledninger som ligger på sjøbunnen kan innebære at kartets angitte dybder reduseres med inntil 2 meter.

I områder med ujevn sjøbunn kan avstanden mellom rørledningens underside og sjøbunnen bli så stor at det oppstår fare for fasthuking. Det anbefales en kryssingsvinkel på 45° eller mer ved overtråling av rørledninger.

Til toppen