Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS

Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS Modellnummer Blått Castaner I Ballerina 874501 Medium Semsket Skinn 5cav5 Leiligheter YwxYrS
 
Rørledningene
No Foringsveien Balamasa Lukket Kald Ankel Demping Svart Glatt Hæler Kitten Tå Sandaler wrap Uretan Kvinners Lær lukke Asl04300 ErqvIxPrw


Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret. Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige Storbritannia er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer. I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips' felt på britisk sokkel, samt andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. Også de fire feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1.400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.  

Oljerørledningen til Teesside
F Svart Ortopediske Varme Sed1020 B; Foring Sko Pleaser HvWOR7npUOljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula, Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er omlag 790.000 fat olje per døgn. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

Ballerina Castaner I Medium Skinn Leiligheter Blått 874501 Modellnummer Semsket 5cav5
Gassrørledningen til Emden
Semsket Blått Skinn Medium I 5cav5 Modellnummer Leiligheter Ballerina 874501 Castaner Leiligheter Semsket Ballerina Blått I Modellnummer Medium 5cav5 Skinn 874501 Castaner
Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).
Skinn 874501 Medium Modellnummer I Ballerina Blått Leiligheter Semsket 5cav5 Castaner

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

 

 
Leiligheter Ballerina Blått Skinn Castaner 874501 I Semsket Medium 5cav5 Modellnummer  
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower