Sc1802 Svart Pumper Ballett Kvinner Grunland dAxI4Hwqd

16.08.2010

 

Figur 10 Oversikt over store rørledninger i Nordsjøen
(Ref. Faktaheftet 2010)

 

Gassrørledninger

1973 Maktspill om transportsystemene (Lenke: Norsk oljemuseum)

Utbyggingen av Ekofisk krevde transportsystemer for olje og gass. Resultatet ble etableringen av rørtransportselskapet Norpipe.

Selskapet bygde gassrørledning fra Ekofisk til Emden i Tyskland og olje- og kondensatrørledning til Teesside i Storbritannia. Statsdeltakelsen var omstridt. Phillipsgruppen ønsket ikke noe sterkt statlig innslag i transportselskapet. Etter harde forhandlinger fikk Statoil 50 prosent av eierandelene i Norpipe. Det ble et viktig startgrunnlag for Statoil, som ved utgangen av det 20. århundre er verdens største operatør av undersjøiske olje- og gassrørledninger.

1981 Norskerenna krysses (Lenke: Norsk oljemuseum)

Stortinget vedtok sommeren 1981 å føre i land gassen fra Statfjord gjennom rørledning via Kårstø i Nord-Rogaland til Emden i Tyskland. Dette forutsatte at Norskerenna kunne krysses på 380 meters dyp.

Mange trodde at det var umulig. Men prosjektet ble gjennomført med suksess, og på kortere tid enn planlagt. Med leggingen av Statpipe skaffet Norge seg verdifull kunnskap om legging av rør på store havdyp. Denne teknologien ble helt avgjørende for det omfattende system av olje- og gassrørledninger som senere er lagt fra feltene på den norske kontinentalsokkelen (se Figur 10).

 

Gassled

Fra og med 1. januar 2003 ble de aller fleste transportsystemene samlet i et nytt stort interessentskap, Gassled. Gassled er den formelle eier av infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel. Et interessentskap som eies av olje- og gasselskapene på norsk sokkel. 


Lenke: Oversikt over de ulike tariffområdene i Gassled.
Kvinner Sc1802 Pumper Svart Grunland Ballett

Gassled har ingen ansatte, og organiseres gjennom ulike komiteer med spesifikke oppgaver. Opprettelsen, med de kommersielle endringer dette medførte, er en av de mest omfattende endringer som har skjedd i norsk gassvirksomhet.

 

Gassco

Gassco ble stiftet av Olje- og energidepartementet 14. mai 2001 og overtok operatøransvaret for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen fra 1. januar 2002. Før dette ble gasstransporten utført av flere selskaper.

Opprettelsen av Gassco var en del av den omfattende reorganiseringen av den norske olje- og gassektoren som fant sted rundt 2001. Opprettelsen av Gassco imøtekommer EUs krav til organisering av gasstransportvirksomhet i det europeiske gassmarkedet, slik det kommer fram i gassmarkedsdirektivet. De politiske føringer som ligger til grunn for opprettelsen av Gassco fins i St.prp.nr.36 (2000-2001).

 

Blonder Joggesko To Hansken mørk Oransje Merrell Trail Damp up Flerfarget Menn wqaSTOI

Oversikt over rørsystemer og innretninger som

Gassco opererer i Nordsjøområdet er vist i Tabell 2.

 

Yoga 417blue Unisex Strand Aqua Svømme Yttersåle Kvinner Sokker Hud Trening Sko Barbeint Fereshte Menn Surfe Vann pqwgg7Z

Rørsystem

Satt i drift

Lengde

Fra

Til

Kapasitet

Statpipe rikgass

1985

308 km

Statfjord

Kårstø

26,7 MSmSc1802 Grunland Svart Ballett Kvinner Pumper 3/d

Statpipe tørrgass

1985

228 km

Kårstø

Draupner S

21,1 MSm3/d

Zeepipe fase I

1993

814 km

Sleipner

Zeebrugge

41,9 MSm3/d

Zeepipe fase IIA

1996

303 km

Kollsnes

Sleipner

72 MSm3/d

Zeepipe fase IIB

1997

304 km

Kollsnes

Draupner E

71MSm3/d

Europipe

1995

660 km

Draupner E

Dornum, Tyskland

45,4 MSm3/d

Europipe II

1999

658 km

Kårstø

Dornum, Tyskland

64,8 MSm3/d

Kvitebjørn gasseksport

2004

147 km

Kvitebjørn

Kollsnes

26,5 MSm3/d

Franpipe

1998

840 km

Draupner E

Dunkerque

53,7 MSm3/d

Norpipe (gass)

1977

443 km

Ekofisk

Emden, Tyskland

44,4 MSm3/d

Vesterled

2001

360 km

Heimdal Riser

St. Fergus, UK

36 MSm3/d

Oseberg Gas Transport

2000

109 km

Oseberg

Heimdal Riser

41,9 MSm3/d

Tampen Link

2008

23 km

Statfjord

FLAGS rørsystem UK

Sandaler Hvit Tå Spiss Prom Kle Stiletto Parti Womens Domstol Kveld Slingback Bryllup Sko tHf7Z

25 MSm3/d


Tabell 2 Gassrørledninger operert av Gasssco
(last ned: Tabell 2.pdf)

 

Andre gassrørledninger

Grane gassrør 

Kvinner Pumper Ballett Grunland Svart Sc1802 Plan for anlegg og drift (PAD) av Grane Gassrør ble godkjent i juni 2000. Rørledningen ble satt i drift i september 2003. Bakgrunnen var behov for gassinjeksjon for å produsere oljen fra Granefeltet. Denne gassen transporteres til feltet via Grane Gassrør. Rørledningen går fra fra stigerørsplattformen på Heimdal til plattformen på Grane og er 50 km lang, med en diameter på 18”.

 

Oljerørledninger

Oljerørledninger er også vist på Figur 10 med grønn farge og beskrevet kort i tekst med lenker nedenfor.


Norpipe

Det første rør for langtransport av olje er Norpipe Oil som ble lagt fra Ekofisk til Teeside på østkysten av Storbritannia. Oljerørledningen som er 354 kilometer lang, ble satt i drift i oktober 1975. Rørledingen transporterer i dag olje fra følgende felt: Ekofisk, Valhall, Hod, Ula, Gyda, Embla, Eldfisk og Tor via knutepunktet Ekofisk.

 

Grane oljerør

Rørledningen ble satt i drift samtidig med Granefeltet i september 2003. Grane oljerør knytter Granefeltet til Stureterminalen. Rørledningen er 220 km lang og har en diameter på 29”.

 

Oseberg  Transportsystem (OTS)

OTS  ble i 1988 tatt i bruk som den første oljerørledningen inn til norskekysten. Rørledningen for transport av olje og kondensat fra Oseberg til Stureterminalen ble lagt sommeren 1987. Den ble bygget for en levetid på 40 år, men forlengelse kan være mulig.


Troll oljerør I og II

Troll Oljerør I er bygget for å transportere oljen fra Troll B til oljeterminalen på Mongstad.

Troll Oljerør II er bygget for å transportere oljen fra Troll C-plattformen til oljeterminalen på Mongstad.

 

Sleipner Øst kondensatrørledning

Rørledningen har en diameter på 20". Kondensatet transporteres uprosessert gjennom den 245 kilometer lange rørledningen til terminalen på Kårstø, der det blir fraksjonert i kommersielle våtgass-produkter og stabilt kondensat.

Kondensatet fra Sleipner Vest, Loke og Gungne er også transportert gjennom denne rørledningen siden 1997.

 

Kvitebjørn Oljerør (KOR)

Kvitebjørn Oljerør transporterer kondensatet fra Kvitebjørnfeltet i nordlige Nordsjø til oljeterminalen på Mongstad.

Grunland Ballett Kvinner Pumper Sc1802 Svart  

Frostpipe oljerør (nedstengt)

Frostpipe er en rørledning som ble brukt til transport av olje og kondensat fra Friggfeltet til Osebergfeltet. Fra Oseberg ble væsken transportert videre i Oseberg Transportsystem (OTS), inn til Stureterminalen i Øygarden. Rørledningen med en lengde på 82 km og en diameter på 16 tommer ble stengt i 2001 og preservert for mulig gjenbruk.