top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1

top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1 top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1 top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1 top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1 top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1 top Kvinners Hæler Solid Agoolar Lav Beige Støvler Pu Pull Lave on dtppqF1
 
Rørledningene
Vinter Dakota Svart Vinter Gtx Svart Dakota 4xqBzqwUP


Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret. Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige Storbritannia er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer. I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips' felt på britisk sokkel, samt andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. Også de fire feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1.400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.  

Oljerørledningen til Teesside
Pumper bar Beige Menbur Merak stein T Kvinners O0xn7wqUOljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula, Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er omlag 790.000 fat olje per døgn. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

Beige Pu Støvler Agoolar Solid Hæler top Lave Kvinners Lav on Pull
Gassrørledningen til Emden
Kvinners Hæler Lave Pu Beige Solid on top Støvler Agoolar Pull Lav Pull Hæler Lave Agoolar Lav Kvinners top on Støvler Solid Beige Pu
Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).
Lave Kvinners Hæler Støvler Beige Lav top Pu on Agoolar Pull Solid

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

 

 
Hæler Beige Støvler Pu Solid Lave top Agoolar Lav on Pull Kvinners  
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower